Rotationsriktning

Rotationsriktning

Rotationsriktningen visas med hjälp av en pil på, oftast på sidan av däcket. Se till att däcken monteras rätt!

Lågprofildäcks butik